Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Estalvi de costos

La granja de render d'EGM, li permet només pagar per les seves necessitats reals de càlcul.

"Externalització del procés de render com a proposta d'estalvi de costos de projecte"

El procés de renderització de qualsevol projecte CGI, requereix quantioses sumes de potència de càlcul. Amb l'arribada dels motors de renderització de tipus "Unbiased", regits per les mateixes lleis que expliquen el comportament de la física de partícules, la qualitat de les escenes finals, va donar un salt qualitatiu molt important. Malhauradament, el salt quantitatiu, pel que fa a temps de render, es va veure augmentat exponencialment.

Tant és així, que ha produït que en moltes ocasions, no es puguin complir els terminis de temps acordats amb els seus clients, i en molts casos deriva a una deterioració de la imatge del seu negoci.

Si realitza un estudi de la inversió necessària per poder tornar a ser competitiu en terminis de lliurament, haurà de procedir a l'anàlisi dels costos següents:

-Preu en nodes de render (servidors).
-Preu de l'electrònica de xarxa.
-Preu en emmagatzematge.
-Preu en equips de refrigeració.
-Preu elèctric de la seva granja de render i sistema de refrigeració.
-Preu de la mà d'obra tècnica d'instal·lació, configuració i manteniment.
-Altres costos estructurals troncals del seu negoci.

El gran problema que es trobarà quan elabori l'estudi, radica en la quantificació dels nodes de render necessaris per complir la demanda de la seva empresa. Quan analitzi els requisits d'aquesta demanda, s'adonarà que, segurament, es concentra en unes poques setmanes de molta càrrega de treball. Si dimensiona els seus servidors en base a això, tindrà el gran problema que la resta del temps, amb prou feines s'estaran utilitzant i en conseqüència no generarà la seva tornada d'inversió.


granja render privada ca-ES 


Externalitzant el procés de render en la Granja de Render d'EGM Laboratoris Color S.A., aconseguirà pagar només
per la demanda real de càlcul que tingui a cada moment.


granja de render publica

Aquest factor, unit a les nostres competitives ofertes, adaptades a les necessitats de cada client, li proporciona un gran estalvi en costos finals.

A més, disposem d'un ampli ventall de "Packs d'hores de render" que li permetrà obtenir descomptes de fins al 70%.

GRANJA DE RENDER PÚBLICA

Des d'1,1Céntim € / Ghz Hora

Veure tarifes…

Dades de Contacte

Prats de Molló, 20, Barcelona, 08021
  • Tel: +34 93 201 63 88 Tel
  • Fax: +34 93 414 49 20 Fax
      
  • Horari: De Dilluns a Divendres de 9:30h a 19h
Asset 1